Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

April 21 2017

8719 7875 500

shepherd0821:

This is important.

April 17 2017

Tell me what to draw

What to really really draw

I wanna

I wanna

I really really wanna know what to draw

(no really, help, I need ideas for future streams, sexy or not)

9873 d2cc 500

Stuff I did today. I regret nothing.

9875 b4e8 500

I drew some Pokemon during my Twitch stream.

I’ll probably do another one, this time with some T H I C C, in about an hour or so, at 1 PM EST!

https://www.twitch.tv/panrysownik

April 12 2017

April 06 2017

April 05 2017

Play fullscreen

koikingkumiko:

new waifu for u guys

April 02 2017

4214 7d7f

panrysownik:

did-you-kno:

did-you-kno:

Source

Reblogging because It’s Poet’s Day apparently…

Since I’ve never seen one in my language, I decided to try and translate it to Polish.

Jako że nigdy nie spotkałem się z tym tekstem w moim języku, spróbowałem przetłumaczyć go na polski.

STRACONE POKOLENIE - Johnathan Reed

Jestem częścią straconego pokolenia
i nie zgadzam się z wiarą, że
to właśnie ja mogę zmienić świat
Zdaję sobie sprawę, że może to być szokiem, ale
“Szczęście pochodzi z serca”
to kłamstwo, a
“Pieniądze dadzą ci szczęście”
Więc za 30 lat powiem swoim dzieciom, że
nie są tym co najważniejsze w moim życiu
Mój pracodawca będzie wiedział, że
Mam odpowiednio ustalone priorytety, ponieważ
Praca
jest ważniejsza, niż
Rodzina
Mówię wam to
Za dawnych czasów
Rodziny trzymały się razem
ale to nie stanie się w mojej erze
Jesteśmy społeczeństwem szybkich napraw
Eksperci mówią mi, że
30 lat od teraz
Będę świętować 10-lecie swego rozwodu
Nie wierzę, że
Będę żyć w kraju, który sam zbuduję
W przyszłości
Zniszczenie środowiska będzie normą
Nie możemy dalej mówić, że
Moi rówieśnicy i ja dbamy o ziemię
Jasnym stanie się, że
Moje pokolenie jest apatyczne i leniwe
Głupim jest zakładanie, że
Jest jeszcze jakaś nadzieja 

I wszystko to stanie się prawdą, jeżeli nie postaramy się tego odwrócić.

Reposted bycrazydunky crazydunky
6646 108a 500

talesof4chan:

April 1st, 2017

April 01 2017

5235 f12c 500

stoicsilence:

4chans ebin april fools

I want /mlpol/ to be forever a thing.

March 31 2017

Saw Ghost In The Shell today.

If ANY review or article mentions whitewashing, you can skip it, since this means the people writing that shit haven’t even seen the movie yet. So skip their opinions and stick to any other shitposting that’s left.

The movie wasn’t that great, but neither was the 1995 anime. Both have a ton of flaws and do certain stuff better, but they’re not really that similar even - the 2017 movie has a plot closer to RoboCop, than a political drama about internet genetics found in 1995 GiTS.

3244 6884 500
Reposted bylordofdragonss lordofdragonss

March 30 2017

1555 b627 500

rufftoon:

ca-tsuka:

Ernest & Célestine - La Collection” CG TV series is coming this week-end on France 5 TV channel. Directed by Julien Chheng et Jean-Christophe Roger. Produced by Folivari.

They’ve done a wonderful job of making look the CG close to the watercolour look of the 2D animated feature. Here’s hoping the serie is available over sea.

5523 a1e2 500

gamercrunch:

Crusader Kings 2 Steam forums are amazing out of context

via reddit

Reposted byNayuaurictytekmangoeleniwabulasowakeluteluxanthboseyNaitliszGEEK1alicemeowzurawianiaczkaotellazupkazproszkuderschlaeferbiauekpetrosobaslovaelentariesevTheCrimsonIdolv2pxlefuFarillMrrrukdakomolaundsHereNameOhSnapLogHiMaaperturefancy-clapsliveattherainbowblindtextcarlandlouisePuck152antihecjanuschytrusriceballawakenHypothermiasfmPlonkSpecies5618skillzmcflyjigglybroconnlasairsmoke11volertai666jackaljaphyznuhtlustyNorkNorkfinkreghsofiasleniwabulazuckerenteMilcatopysstefaniaschlachtorosmegustonanistaslovaOhSnapniggertitsvimesloriesjanuschytrussargonKryptoniterashfaelpsyentistMrCoffeNukularbziumatrantajstrblschottladenelsarionjabolmaxpesymistaRanipmgMissDeWordesiostranibotvogelmiriaminokoszausiarahurraZerthinschmandwerkedcW

March 29 2017

2006 aesthetic

rinlockhart:

gooberplex:

holyfuckabear:

 • skinny weeaboo girl who sits like L while eating anything
 • anything to do with death note
 • yaoi paddles
 • every pairing has a ‘every time we touch’ amv on youtube
 • cutting thumb holes in your hoodies
 • having a million stickers on your deviantart
 • roleplaying your favourite characters on neopets, but moving the racy rps to msn messenger
 • kingdom hearts everywhere
 • snapesnogger’s naga art dominating the deviantart most popular
 • harry potter ship wars
 • :3 nyoro~n
 • leekspin meme
 • the dance from The Melancholy of Haruhi Suzumiya or Lucky Star
 • advice memes
 • the amazing atheist
 • lolcats
 • fml and mlia
 • _____ the abridged series
 • epic fail compilations
 • phoenix wright parodies
 • OH MY GOD, SHOES
 • we’re going to candy mountain charrrlliieee~
 • still using newgrounds.com
 • one hundred thousand sonic webcomics using sprites and gamer humour
 • SHOOP DA WOOP
 • have you seen amv hell 0?

EXTREMELY CURSED

holy shit Charlie was more than 10 years ago what

March 28 2017

4390 1f51 500

I drew a Pokemon bord for your enjoyment. And my YouTube nuzlocke series.

4391 d782 500

March 26 2017

5522 8994 500

ca-tsuka:

The Reward - Tales of Alethrion” web series will launch on March 30th.
6 new episodes by Sun Creature Studio.
Season 1 Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=pIB8_rdvWjs

Reposted bynekhara nekhara
5523 bce1 500

lvltheperv:

Commissioned by Omegasigma, and this is young Celie…taking a selfie with a phone? :P

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl